Kostenvergoeding

Chiropraxie wordt sinds 1923 professioneel beoefend in België en heeft sinds april 1999 een wettelijke basis (Wet Colla). Sindsdien hebben alle ziekenfondsen in Vlaanderen chiropraxie in hun aanvullend pakket opgenomen. De terugbetalingen worden enkel toegestaan voor behandelingen verleend door erkende chiropractors die lid zijn van de BVC (www.chiropraxie.org). De BVC zorgt onder meer dat haar leden in orde zijn met de vereiste permanente bijscholing en een ethische code respecteren.

Patiënten worden soms doorverwezen door een huisarts of specialist. Een doorverwijzing is niet noodzakelijk om recht te hebben op terugbetaling. Wel zal uw chiropractor op het einde van de behandeling een verslag opstellen voor de doorverwijzende arts.

De terugbetaalde bedragen verschillen tussen de respectievelijke ziekenfondsen, maar men kan een gemiddelde verwachten van ± 10 euro per consultatie, voor een maximum van 5 à 6 consultaties per jaar (naargelang het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent). Meer informatie is verkrijgbaar bij uw chiropractor of mutualiteit.

De terugbetaling in Nederland is sterk afhankelijk van het gekozen pakket binnen uw ziekenfonds. Voor een indicatie van het terugbetalingstarief kan u zich informeren bij uw chiropractor, uw zorgverzekeraar of op www.chiropractievergoeding.nl.

Tarief 2024

eerste consult € 59,00
vervolgconsult € 44,00
Geldig vanaf 01-01-2024